Nhiều Vị Trí Tiềm Năng Trong Ngành Tiếp Thị Tại Đồng Nai

Ngành tiếp thị là một trong những ngành thu hút nhiều nhân sự của thị trường việc làm Đồng Nai. Lĩnh vực tiếp thị cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người có bằng cấp tiếp thị chung hoặc kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực như nghiên cứu hoặc truyền thông. Các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể tìm việc làm tại các phòng tiếp thị của công ty, các cơ quan tiếp thị và các công ty tư vấn. Trong nhiều chức danh công việc bao gồm vai trò chiến thuật, các chuyên gia cao cấp chiếm vai trò chiến lược trong các công ty về mặt tiếp thị, quảng cáo.

Giám đốc tiếp thị

Giám đốc tiếp thị nắm giữ các vị trí cấp cao nhất trong phân cấp tiếp thị. Họ làm việc với các thành viên khác của hội đồng quản trị để phát triển các chiến lược tiếp thị hỗ trợ các mục tiêu tổng thể của công ty. Những giám đốc này thiết lập ngân sách tiếp thị và quản lý đội ngũ quản lý và chuyên gia tiếp thị. Giám đốc tiếp thị đáp ứng các mục tiêu tiếp thị và đóng góp quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận. Trong thị trường việc làm Đồng Nai, họ cũng có thể giữ các chức danh khác, chẳng hạn như người đứng đầu tiếp thị hoặc phó chủ tịch tiếp thị.

Nhà quản lý tiếp thị

Theo thông tin từ trung tâm việc làm Đồng Nai, các nhà quản lý tiếp thị có trách nhiệm hàng ngày về lập kế hoạch và quản lý các chương trình tiếp thị. Họ liên lạc với các nhà quản lý bán hàng, sản phẩm và bộ phận để thiết lập các yêu cầu cho các chiến dịch tiếp thị và quản lý các chương trình. Những người quản lý này có thể chỉ định các đại lý tiếp thị và quảng cáo để phát triển chiến dịch hoặc làm việc với các chuyên gia nội bộ, chẳng hạn như nhà thiết kế, người quản lý quảng cáo và giám đốc điều hành dịch vụ tiếp thị.

Quản lý truyền thông tiếp thị

Quản lý truyền thông tiếp thị, còn được gọi là người quản lý dịch vụ tiếp thị, xử lý thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài. Họ phát triển nội dung trang web, lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội và quan hệ công chúng, phát triển các chiến dịch email và tạo các ấn phẩm in và trực tuyến. Những người quản lý này cũng có thể lập kế hoạch và quản lý các sự kiện, chẳng hạn như hội nghị, hội thảo và triển lãm. Ngoài việc quản lý chương trình, họ cũng có thể viết tài liệu truyền thông, chẳng hạn như thông cáo báo chí, bài viết nổi bật, bản sao tài liệu và nội dung trang web.

Nhân viên nghiên cứu và phân tích thị trường

Nếu bạn yêu thích việc đi đây đó, tìm hiểu về các công ty đối thủ,…bạn có thể tìm việc làm về nghiên cứu và phân tích thị trường tiếp thị. Các nhà phân tích nghiên cứu tiếp thị thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng để giúp các chuyên gia quảng cáo và tiếp thị đưa ra quyết định sáng suốt về cách tiếp cận thị trường tốt nhất. Họ sử dụng nhiều kỹ thuật, bao gồm nghiên cứu Internet, khảo sát, diễn đàn, theo dõi truyền thông xã hội và các nhóm tập trung.

Giám đốc sản xuất

Quản lý sản phẩm phát triển và tiếp thị các sản phẩm mới và hiện có. Vai trò của họ kết hợp một loạt các chức năng, bao gồm tiếp thị, kỹ thuật, phát triển sản phẩm và nghiên cứu. Người quản lý sản phẩm phân tích hiệu suất sản phẩm để đảm bảo hiệu suất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Họ có thể đề nghị nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm hoặc lên kế hoạch cho các chương trình phát triển mới. Những người quản lý dự án quản lý các chương trình sản phẩm mới để đảm bảo họ đáp ứng các mục tiêu tiếp thị và tài chính. Họ cũng có thể lấy danh hiệu người quản lý thương hiệu, điều đó có nghĩa là họ quản lý sản phẩm theo một tên thương hiệu cụ thể.

Cố vấn bán hàng

Những sinh viên mới ra trường đam mê về lĩnh vực tiếp thị có thể lựa chọn trở thành cố vấn bán hàng để có thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Các cố vấn bán hàng sẽ tư vấn cho khách hàng về chiến lược tiếp thị các sản phẩm mới và hiện có. Họ nghiên cứu và xem xét các yếu tố như giá cả, phân phối và truyền thông tiếp thị và đề xuất các chiến lược cho ra mắt sản phẩm, tham gia các lĩnh vực mới hoặc tăng thị phần. Những cố vấn này có thể làm việc cho các công ty tư vấn hoặc hoạt động như nhà cố vấn độc lập.