Các Công Việc Dịch Vụ Nhân Sinh Xã Hội Tại Tỉnh Đồng Nai

Mặc dù trình độ, nhiệm vụ, tiền lương và mục đích giúp đỡ khách hàng khác nhau, nhân viên dịch vụ nhân sinh có một điểm chung: mong muốn giúp đỡ những người có nhu cầu và đang gặp khó khăn. Thị trường việc làm Đồng Nai là một trong những nơi đang phát triển ngành nghề này, các ứng viên muốn tìm việc làm trong lĩnh vực này cần phải xác định các mối quan tâm của khách hàng, sau đó phát triển một kế hoạch điều trị và bắt đầu thực hiện các giải pháp, đồng thời hỗ trợ tinh thần cho khách hàng.

Nhân viên xã hội

Có thể cho rằng các chuyên gia thường xuyên nhất liên quan đến dịch vụ nhân sinh chính là nhân viên xã hội. Nhiệm vụ của họ là giúp mọi người khi gặp các vấn đề điều trị, ổn định tâm thần, hành vi và cảm xúc. Các nhân viên xã hội trẻ em và gia đình trông coi phúc lợi của trẻ em ở nhà hoặc ở trường. Theo trung tâm giới thiệu việc làm Đồng Nai, mức lương trung bình của nhân viên xã hội khoảng gần 90 triệu đồng/ năm. Nhân viên xã hội chăm sóc sức khỏe còn chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, thương tật hoặc khuyết tật và tìm các nguồn trợ giúp hữu ích như các nhóm hỗ trợ hoặc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Mức lương trung bình của họ là 100 triệu đồng/ năm. Nhân viên xã hội sức khỏe tâm thần giúp những người gặp khó khăn về bệnh tâm thần, mức thu nhập của họ cũng từ 80 triệu đồng/ năm.

Nhân viên cố vấn

Các cố vấn sẽ chuyên về điều trị các vấn đề tình cảm, tâm thần và xã hội thông qua liệu pháp cá nhân hoặc theo nhóm. Họ lắng nghe những vấn đề của khách hàng, chẩn đoán bất kỳ rối loạn và cung cấp các chiến lược hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, họ còn tư vấn sức khỏe tâm thần chẩn đoán các rối loạn như lo lắng và trầm cảm, và đưa ra các chiến lược để thay đổi hành vi hoặc đối phó với các tình huống khó khăn. Thị trường việc làm Đồng Nai cho biết, mức thu nhập trung bình cho các nhân viên cố vấn là từ 85 triệu đồng/ năm. Các cố vấn phục hồi chức năng giúp những người bị khuyết tật thể chất, tinh thần hoặc tình cảm sống cuộc sống độc lập bằng cách cung cấp các chiến lược đối phó và các nguồn lực cho các thiết bị và các dịch vụ cộng đồng. Họ kiếm được trung bình 75 triệu đồng/ năm.

Trợ lý dịch vụ nhân sinh

Trợ lý dịch vụ nhân sinh còn được gọi là trợ lý công tác xã hội, nhân viên phục vụ nhân sự hoặc trợ lý công việc, trợ lý dịch vụ nhân sinh giúp khách hàng mỗi khi gặp khó khăn dưới sự giám sát của các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội hoặc các chuyên gia dịch vụ khác. Nhiệm vụ của họ là giúp khách hàng nhận được đủ những trợ cấp nuôi con, hỗ trợ các dịch vụ mà người cao tuổi được nhận,… Với những ứng viên tìm việc làm trợ lý dịch vụ nhân sinh, mức thu nhập của họ trung bình là 70 triệu đồng/ năm.

Nhà tâm lý học

Các nhà tâm lý quan sát, giải thích và ghi lại cách mọi người liên hệ với chính họ và những người khác để giải thích suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Họ sẽ xử lý các rối loạn tâm thần, hành vi và cảm xúc bằng cách làm việc với các cá nhân, các cặp vợ chồng, gia đình và các tập thể. Họ có thể đánh giá và đưa ra các xét nghiệm chẩn đoán trong các thiết lập cá nhân hoặc nhóm. Họ tìm kiếm các mô hình trong hành vi và tham khảo ý kiến ​​với các chuyên gia khác để đưa ra các giải pháp sửa đổi hành vi. Họ có thể tìm việc làm trong các trường học để hỗ trợ vấn đề liên quan đến giáo dục, tâm lý học đường,…Trong năm 2011, các nhà tâm lý học lâm sàng, tư vấn và tâm lý học đã kiếm được một khoản trung bình 140 triệu đồng/ năm.