Ngành Kỹ Sư Dân Dụng Và Quản Lý Đô Thị Tại Hà Nội

Ngành xây dựng được xem là một trong những ngành thu hút nhân lực tại thị trường việc làm Hà Nội. Ngành xây dựng bao gồm khá nhiều lĩnh vực như kỹ sư thiết kế, kỹ sư dân dụng, kỹ sư quy hoạch đô thị,…nên các bạn sinh viên có nhiều cơ hội tìm việc làm hơn. Trong số đó, ngành kỹ sư dân dụng và quy hoạch đô thị tại Thành phố Hà Nội thích hợp với các bạn sinh viên theo học lĩnh vực liên quan đến quy hoạch và xây dựng các tòa nhà, đường xá,… Trong khi các kỹ sư dân dụng tập trung vào các dự án, các nhà quy hoạch đô thị và khu vực nhấn mạnh các dự án sẽ phù hợp với môi trường quy hoạch địa phương như thế nào. Do đó, các kỹ sư dân dụng và các nhà quy hoạch đô thị thường tương tác, hợp tác trong các dự án để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng đến tay doanh nghiệp, người dân.

Công việc

Kỹ sư có nhiệm vụ thiết kế bản vẽ xây dựng và giám sát các công trình xây dựng khác nhau. Kỹ sư dân dụng thường có các đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật giao thông, kỹ thuật kết cấu và kỹ thuật địa chất, để họ có thể tập trung vào khía cạnh đó của một dự án. Trọng tâm công việc của các nhà quy hoạch đô thị và khu vực lào về các kế hoạch bao quát cho việc sử dụng đất và các tòa nhà trong một khu vực được xác định, chẳng hạn như thành phố hoặc khu vực đô thị lớn hơn. Lập kế hoạch tạo ra các kế hoạch này, và họ cũng phục vụ ở các vị trí để quản lý chúng, cung cấp giám sát để giúp đảm bảo rằng các kế hoạch được theo sau.

Nhà tuyển dụng lao động trong ngành

Bởi vì các kỹ sư dân dụng và các nhà quy hoạch đô thị và khu vực làm việc trong các lĩnh vực tương tự nhau nên họ có thể tìm việc làm ở những doanh nghiệp có tính chất và điều kiện tuyển dụng gần giống nhau. Đặc biệt, cả hai đều làm việc cho các thực thể chính phủ. Tuy nhiên, trong thị trường việc làm Hà Nội, các nhà quy hoạch đô thị và khu vực làm việc ở các vị trí công cộng thường xuyên hơn nhiều so với các kỹ sư dân sự. Trên thực tế, các nhà tuyển dụng lớn nhất của các nhà quy hoạch đô thị và khu vực ở Hà Nội là chính quyền địa phương, họ có nhu cầu tuyển dụng lên đến 64% ở vị trí quy hoạch đô thị và khu vực. Và với vị trí kỹ sư dân dụng, các ứng viên có thể tìm việc làm ở các doanh nghiệp liên quan đến kiến trúc, kỹ thuật và các dịch vụ có liên quan.

Giáo dục và đào tạo

Hầu hết các kỹ sư dân dụng đều có bằng cử nhân với chuyên ngành phù hợp. Theo thống kê từ thị trường việc làm Hà Nội cho biết, có 20% các kỹ sư dân dụng có bằng đại học. Vị trí quy hoạch đô thị và khu vực sẽ ưu tiên các ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Các nhà quy hoạch đô thị phải đạt được nhiều năm kinh nghiệm liên quan, làm việc trong các lĩnh vực như kiến ​​trúc hoặc quản trị để có nhiều cơ hội được tuyển dụng vào doanh nghiệp có tiềm năng.

Mức lương

Theo Cục thống kê lao động Các kỹ sư xây dựng được trả lương cao hơn so với các nhà quy hoạch đô thị và khu vực. Cục thống kê lao động liệt kê các nhà quản lý kiến ​​trúc và kỹ thuật, các kỹ sư dân dụng và nhà quản lý đô thị những chức vụ, ngành nghề trả lương cao nhất tại Hà Nội .